Saturday, July 10, 2010

Backup i WordPress 3.0

En el post anterior vaig comentar que m'havia aparegut l'avís d'actualitzar a Wordpress 3.0. Bé, doncs l'altre dia em vaig decidir i vaig aprofitar una tarda d'avorriment per fer-ho. Però no sense abans fer una copia de seguretat de l'anterior instal·lació, ja que mai se sap el que pot passar. Per fer-ho vaig optar per crear un petit shell script per que em fes la feina:
#!/bin/sh 

#Adapt these variables at your needs
DB_PASS=
DB_USER=
DB_NAME=saypatata
DATE=`date +%d-%m-%y_%kh-%Mm`
BACKUP_DIR=/backup/backup_wordpress/${DB_NAME}_${DATE}

# Creating backup directory
mkdir ${BACKUP_DIR}

# Backup the Data base
mysqldump -u ${DB_USER} -p${DB_PASS} --add-drop-database --add-drop-table ${DB_NAME} > ${BACKUP_DIR}/${DB_NAME}.sql

# Backup the wordpress directory
tar czf ${BACKUP_DIR}/saypatata.tgz /var/www/saypatataSi el voleu aprofitar, haureu de modificar les variables per a que s'adaptin a la vostra configuració de wordpress. Aquest script simplement crea un backup de la base de dades de wordpress i dels seus fitxers al directori que s'indica a 'BACKUP_DIR'. És molt recomanable que el directori on es faci el backup estigui en un disc dur diferent al de la instal·lació de wordpress, i si pot ser en un d'extern, molt millor.

Per restaurar un backup antic, he fet un altre script:
#!/bin/sh 

# Adapt these variables at your needs
DB_USER=
DB_PASS=
DB_NAME=saypatata
DATE=10-07-10_19h-45m
RESTORE_DIR=/backup/backup_wordpress/${DB_NAME}_${DATE}

if [ -d "${RESTORE_DIR}" ]
then
echo "Restoring ${RESTORE_DIR}"
else
echo "${RESTORE_DIR} does not exists! Abort"
exit
fi

if [ -d "${RESTORE_DIR}/${DB_NAME}.sql" ]
then
echo ""
else
echo "${RESTORE_DIR}/${DB_NAME}.sql does not exists! Abort"
exit
fi

if [ -d "${RESTORE_DIR}/saypatata.tgz" ]
then
echo ""
else
echo "${RESTORE_DIR}/saypatata.tgz does not exists! Abort"
exit
fi

# Restore wordpress database
mysql -u ${DB_USER} -p${DB_PASS} -e "drop database if exists ${DB_NAME};"
mysql -u ${DB_USER} -p${DB_PASS} -e "create database ${DB_NAME};"
mysql -u ${DB_USER} -p${DB_PASS} < ${RESTORE_DIR}/${DB_NAME}.sql

# Restore wordpress files
rm -rf /var/www/saypatata/
cd /
tar xzf ${RESTORE_DIR}/saypatata.tgz


Igual que amb l'anterior, haureu de modificar les variables per a que s'adaptin a la vostra configuració. Fixeu-vos que ara la variable 'DATE' no indica la data actual, en lloc d'això, haureu de posar la data del backup que voleu restaurar, amb el mateix format que s'ha creat el directori.
Per a que funcionin correctament, és recomanable que executeu els scripts amb permisos root (sudo).
No son scripts perfectes, ni molt menys a prova d'errors, així que s'han d'utilitzar amb compte. ;)

Un cop fet el backup vaig actualitzar a wordpress 3.0. El primer que es veu a l'entrar a la pàgina d'administració és que s'han canviat lleugerament els colors del lloc, i alguns nous/modificats menús a la barra lateral. També s'ha afegit l'opció d'allotjar varis blogs sota una mateixa instal·lació de wordpress. Els 'custom menus', que vindrien a ser una nova classe de widgets, però encara no he tingut temps de trastejar gaire amb ells.
El problema va sorgir quan vaig voler escriure un nou post, i és que el plugin que faig servir per fer el blog multillengüatge (qTranslate) encara no està preparat per la versió 3.0 de wordpress... Així que no podia escriure en més d'un idioma.
Degut a això vaig decidir tornar a la versió anterior (gràcies al backup xD) i esperar a que s'actualitzi el qTranslate.

Nota: aneu en compte amb el "copiar-pegar", ja que les cometes (") a vegades traeixen.

No comments:

Post a Comment